Sporenie a investovanie

Aké sú postoje slovákov k investovaniu?

22. decembra 2020

Erik

Spravovanie osobných financií neznamená len prezeranie bežného účtu, kontrolovanie výdavkov či mať prehľad o svojich budúcich príjmoch. Do tejto kategórie patrí aj investovanie, ktorého najdôležitejším faktorom je pravidelnosť. V aplikácii Financie.online si viete inteligentne spravovať svoje osobné financie, nastaviť si finančné ciele a porovnať si bežné finančné produkty bank, vďaka čomu máte vždy aktuálne informácie na dosah svojej ruky.

Aj keď dlhé roky prevládal názor, že Slováci nie sú k investovaniu príliš naklonení, najnovšie to vyzerá tak, že nastupujúca mladá generácia tento názor mení. Za posledné štyri roky narástol podiel ľudí, ktorí majú na investovanie kladný názor, pričom ide hlavne o mladých ľudí do 30 rokov.

2016 vs. 2020

V porovnaní oproti roku 2016 malo kladný prístup k investovaniu iba necelých 20% ľudí, dnes v roku 2020 sa tento podiel zvýšil na 30%. Vyplýva to z prieskumu agentúry IMAS pre skupinu Erste Group. K investovaniu sú otvorenejší muži, z ktorých až 37% vyjadrilo pozitívny názor, zatiaľ čo u žien to bolo necelých 30%. Rozdiel k otvorenosti medzi mužmi a ženami môže spôsobovať aj fakt, že ženy sa necítia v tejto problematike dostatočne zorientované. Viac než polovica žien označila možnosť, že investovaniu je náročné rozumieť, pričom u mužov to bolo približne 30%.

Vek a jeho vplyv na investovanie

Najviac kladných hodnotení bolo zaznamenaných vo vekovej skupine mladých ľudí od 15 do 29 rokov. V tejto vekovej skupine vníma investovanie pozitívne 43% mladých ľudí avšak s pribúdajúcim vekom sa otvorenosť k investovaniu znižuje. U ľudí s vekom vyšším ako 50 rokov má pozitívny vzťah investovaniu len 26%. Takmer každý desiaty v tejto vekovej skupine má práve opačný a to negatívny názor na investovanie.

V čase logicky narastá aj podiel obyvateľov, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko pri investícii. V roku 2020 to bolo približne 20% ľudí, čo predstavuje nárast o 11% oproti roku 2016. Stále však väčšina spoločnosti má konzervatívne nastavenie k investovaniu (61%). Ide však o pokles oproti roku 2016 o 7%.

Muži a investície

Ako sa dá očakávať, tak muži a mladí ľudia sú oveľa viac ochotnejší prijať riziko než ostatné skupiny. S vekom klesá ochota ísť do rizikovejšej investície a investori sa stávajú čoraz konzervatívnejší. Tento prístup však analytici považujú za správny, keďže s vyšším vekom je investičný horizont oveľa kratší než u mladých ľudí a prípadné straty by sa tak do momentu potreby peňazí nemuseli stihnúť vrátiť.

Investovanie v EÚ

Podobné nastavenie voči investovaniu ako Slovensko má Srbsko avšak Rumunsko má oveľa pozitívnejší vzťah k investovaniu ako my (45%). Oproti ostatným krajinám z prieskumu (krajiny, v ktorých pôsobí Erste Group) sme najochotnejší prijať riziko pri investovaní (19% u nás, ostatné krajiny okolo 10%). Aj keď je miera využívania investičných produktov vyššia než vo väčšine dopytovaných krajín, Slovensko má stále významný priestor na rast. Investície domácností u nás dosahujú asi tretinový podiel voči HDP než v západných krajinách ako Nemecko, Rakúsko či Spojené kráľovstvo.

Dostupnosť a možnosti investovania

Viacero analytikov sa zhoduje, že dostupnosť investičných nástrojov je čoraz väčšia a v určitých situáciách je investovanie veľmi dobrou formou zhodnocovania nasporených prostriedkov. Výhodu, ktorú v súčasnosti máme, je aj nižšia požadovaná hodnota vstupnej investície oproti minulosti a začať investovať je možné aj s nižšími sumami či pravidelnými investíciami. Najdostupnejšie možnosti investovania ponúka napríklad internetová banka Revolut.

Nastavenie vašej investičnej stratégie závisí od množstva faktorov, v ktorých sa na začiatku môžete strácať. Avšak je to základ úspechu investovania. V našej aplikácii Financie.online môžete bezplatne napísať expertom z tejto oblasti a poradiť sa, aká finančná stratégia je vhodná priamo pre vás a vašu finančnú situáciu. Prípadne nás kedykoľvek kontaktujte na info@financie.online a radi vám pripravíme stratégiu na mieru vašim podmienkam a požiadavkam.

© 2018 Financie.online SK s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Podmienky, vlastnosti, dostupnosť a záruky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na tejto webovej stránke nie sú odporúčaním na kúpu konkrétneho finančného produktu alebo finančnej služby. Bez osobnej konzultácie majú len informatívny charakter a sú platné len k dátumu aktualizácie. Všetky ochranné známky na tejto stránke sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Podmienky používania.

S cieľom zlepšiť naše služby a váš komfort, ukladáme súbory cookies vo vašom prehliadači. Oboznámte sa prosím s našimi zásadami ochrany osobných údajov.