Poistenie

Ako postupovať, aby sme mali poistné plnenie čo najskôr na účte?

19. marca 2022

Vykúrenie alebo vyhorenie bytu, vykradnutie auta alebo garáže?  To všetko sú chvíle, ktoré nikto z nás nechce zažiť. Ale ľuďom sa bohužiaľ nevyhýbajú. Aj preto svoj majetok chránime zodpovedajúcim poistením, aby sme neohrozili náš rodinný rozpočet. Viete ale, ako postupovať v situácii, keď ku škode už došlo a treba riešiť poistnú udalosť? Celý postup sme pre vás spísali pekne krok za krokom.

🤙 Nahláste poistnú udalosť čo najskôr 

V opačnom prípade sa môže stať, že poisťovňa pre nedostatok dôkazov odmietne poistné plnenie vyplatiť. Najskôr ale musíte zamedziť rozširovaniu vzniknutej škody . Pri živelných pohromách môže ísť o provizórne zakrytie poškodenej strechy , v prípade prasknutého potrubia je potrebné uzavrieť hlavný prívod vody. V prípade kriminálnych činov (odcudzenie vozidla, vlámanie do domu) najskôr kontaktujte políciu , až potom sa obráťte poisťovňu. 

🧾 Dôkazy o škode 

Celú škodu starostlivo a podrobne zdokumentujte. Všetko nafoťte, zariaďte si kópiu policajnej správy/správy od hasičov. Pri fotkách sa riaďte heslom, že viac je lepšie a urobte viac snímok, vrátane detailov škôd.  

Pamätajte, že dostatočné a zodpovedajúce podklady pre poisťovňu majú vplyv na realizovanie poistného plnenia. 

Doklady, ktoré budete potrebovať: 

 • Číslo poistnej zmluvy (ak ste o svoju zmluvu v dôsledku škody prišli, nebojte sa - poisťovne majú zmluvy uložené)
 • Doklad totožnosti poistníka
 • Dátum a miesto vzniku poistnej udalosti
 • Zápis s popísanou príčinou škody
 • Súpis poškodených vecí a rozsah poškodenia (u poškodených vecí odhadnite ich vek a hodnotu, príp. doložte účtenky a odhadnite celkovú škodu)
 • Súpis zachraňovacích nákladov (v prípade, že boli vynaložené)
 • Kontakt na prípadných svedkov
 • Číslo účtu pre vyplatenie poistného plnenia
 • V prípade úrazu lekársku správu

Následne sa záležitosť dostane do rúk likvidátora poisťovne. V prípade škody na majetku ju budete musieť ukázať (obhliadka auta, domácnosti a pod.), takže poškodených vecí sa nezbavujte, popr. ich neopravujte. 

Kde a ako poistnú udalosť nahlásiť 

Každá poisťovňa má svoj vlastný postup, ktorý nájdete na jej webových stránkach. Väčšinou sa jedná o: 

 • Bezplatnú linku, ktorou dnes disponuje väčšina poisťovní
 • Webový formulár
 • Klasický formulár, ktorý si stiahnete z webových stránok poisťovne, vyplníte a odošlite buď poštou alebo emailom vo formáte PDF.
 • Alebo vec môže vybaviť osobne na pobočke poisťovne poistník, príp. jeho splnomocnený zástupca)

Dúfame, že vám tento prehľadný súpis pomohol. A aby ste sa nečakaných udalostí nemuseli báť, pozrite sa na to najlepšie poistenie domácnosti a nehnuteľnosti, ktoré ochránia váš domov. 

Radíme Vám si opätovne preštudovať príslušné Všeobecné poistné podmienky, ktoré sú súčasťou každej poistnej zmluvy, buď v tlačenej, alebo v digitálnej forme, 

🚓 Dopravná nehoda 

Či už ste vinníkom nehody vy alebo druhý vodič, snažte sa zachovať chladnú hlavu. Dôležité je zabezpečenie miesta nehody, poskytnutie prvej pomoci a privolanie záchrannej služby, ak je niekto zranený, a nezabudnúť na spísanie Správy o nehode. Ak ide o malú nehodu, pri ktorej sa nikto nezranil a škoda podľa vášho odhadu nepresahuje sumu 3 990 €, políciu volať nemusíte. Dôležité je zabezpečiť miesto nehody, poskytnúť prvú pomoc a pri zranení zavolať záchranku a nezabudnúť spísať správu o nehode.  

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch: 

 • ak je Váš odhad vzniknutej škody väčší ako 3990 EUR  
 • ak bol pri dopravnej nehode niekto zranený 
 • ak bola spôsobená škoda tretej osobe 
 • ak vinník neuznal svoju vinu 

Zdokumentujte miesto nehody 

 • Zaobstarajte fotodokumentáciu aj v prípade, že je na mieste polícia.
 • Zaistite svedkov (meno a kontakt).
 • Spíšte záznam o dopravnej nehode, prípadne podpíšte protokol od polície (iba v prípade, že súhlasíte s jeho znením.

Na mieste nehody je potrebné vyplniť tlačivo Správa o nehode, ktoré dostane každý vodič pri uzatvorení PZP. Toto tlačivo musí byť správne a korektne vyplnené a podpísané obomi účastníkmi nehody. Správu o nehode je potrebné doručiť poisťovni do 15 dní (v prípade nehody v zahraničí do 30 dní) a tá následne začne šetrenie a likvidáciu poistnej udalosti. Taktiež je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, a to buď online, telefonicky alebo osobne. Akékoľvek nedodržanie či zanedbanie potrebných krokov pri poistnej udalosti môže mať za následok zníženie, prípadne odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne. 

⚠️ Nepodcente zvolenie si PZP 

Vhodne zvolené povinné zmluvné poistenie vám pomôže pri nepríjemnostiach na cestách, vďaka ktorému za vás škodu preplatí poisťovňa. Navyše, ak v prípade nehody nebudete vedieť robiť, môžete sa obrátiť na asistenčné služby vašej poisťovne.  

Vďaka našej chytrej online porovnaniu cien PZP nájdeme najvýhodnejšie zákonné poistenie Tvojho auta aj s najlepšími asistenčnými službami, už od 50 € ročne.  PZP si viete jednoducho na pár klikov vybrať  priamo v aplikácii Financie.online. Máte tu na výber všetky poisťovne, ktoré ponúkajú PZP a viete si tak vytvoriť skvelý obraz o daných ponukách.

📝 Vyplnenie záznamu o nehode je priorita 

Každý nehoda je poistnou udalosťou. Vinník bude poškodenému platiť škodu z PZP a prípadne si tú svoju môže uplatniť v rámci havarijnej poistky. No na to je potrebné, aby obaja účastníci vyplnili záznam o nehode. Toto tlačivo je povinný mať každý vodič pri sebe v automobile. Kópiu tlačiva dostane poškodený a originál musí škodca doručiť do svojej poisťovne do 15 dní od vzniku poistnej udalosti. 

 
🏖️ Úraz a choroba v zahraničí 

Na zahraničnú dovolenku si spravidla jazdíme oddýchnuť od starostí i povinností bežného dňa a vraciame sa späť domov obohatení o zážitky alebo aspoň odrelaxovaní. Nie vždy sa však tento scenár vyplní – úraz či choroba môžu naše plány nepríjemne narušiť. 

Doba dovoleniek je podľa štatistík obdobím s najväčším množstvom evidovaných úrazov za rok. Pokiaľ v zahraničí utrpíte úraz alebo Vás skolí choroba, jedná sa o zložitejšiu situáciu ako u nás. Uistite sa, že Vaše poistenie zahŕňa zdravotné poistenie náklady spojené s vyšetrením na COVID-19

Máme pre vás malý návod, ktorý by vám pomohol pomôcť zvládnuť takzvanú poistnú udalosť. Na čo máte presne nárok a aký rozsah asistenčných služieb sa vás týka, opisuje vaša zmluva o cestovnom poistení. Existuje ale pár základných pravidiel, ako sa v prípade nepríjemností zachovať.  

Za takmer povinné by ste mali pred vyjdením do zahraničia považovať dojednanie cestovného poistenia vo variante, ktorá najlepšie zodpovedá destinácii a aktivitám. Pri dohodnutom cestovnom poistení máte napoly vyhrané, teda v prípade, že sa udalosť nepočíta medzi výluky, ktoré je odporúčané dopredu naštudovať. Medzi tie základné a známe patrí, že poisťovňa určite nepomôže klientovi, ktorý si spôsobil úraz z vlastnej vôle, pod vplyvom alkoholu alebo iných látok, prípadne klientovi, ktorého problémy začali (hoci v miernejšej podobe) už pred dohodnutím poistenia. To sa môže týkať napríklad aj tehotenstva. 

🛣️ Čo môžete urobiť ešte pred cestou 

 • Bez cestovného poistenia radšej za hranice nejazdite. 
 • Vyzdvihnite si u svojej zdravotnej poisťovne Európsku kartu zdravotného poistenia EHIC , je nevyhnutný, ak cestujete v krajinách Európskej únie . 
 • Odporúčame mať pri sebe adresu a telefónne číslo blízkej osoby v SR, ktorú by bolo možné kontaktovať v núdzi. 
 • Urobte si kópie dokladov – pasu, dokladu o poistení, zelenej karty. A uložte si ich inam, než originály. Hodí sa pri strate alebo krádeži. 
 • Aby ste sa mohli na asistenčnú službu obrátiť, majte pri sebe vždy telefónny kontakt a číslo poistnej zmluvy . 

🤔 Čo urobiť pri úraze alebo inej poistnej udalosti 

 • Volajte čo najrýchlejšie asistenčnú službu. Výhodou je, ak máte po ruke číslo poistnej zmluvy. Operátori vám pomôžu riešiť aktuálny problém a vyhodnotia, na čo máte nárok. 
 • Volajte asistenčnú službu, aj keď idete k lekárovi. Poisťovňa vám môže poradiť, ku ktorému lekárovi ísť a čo robiť ďalej. 
 • Ukážte doklad o platnom poistení . 
 • Schovajte si všetky účtenky. Budete ich potrebovať po návrate do Slovenskej republiky. 
 • Čo ak nemáte dosť peňazí? Pokiaľ nemáte dostatočnú hotovosť, je možné požiadať asistenčnú službu o poskytnutie garancie zaplatenia platby. 

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok