Financie

Ako si naplánovať rozpočet pre budúcnosť?

3. marca 2022

Mať plán je jednou z najlepších stratégií na zníženie stresu. Ako ľudia túžime mať pocit, že to máme pod kontrolou a že máme istotu. Výskumy v skutočnosti dokázali, že pocit kontroly nám pomáha odvrátiť príznaky depresie a úzkosti, pritom dokonca môže znížiť riziko úmrtnosti. A čím viac túžime po kontrole, tým máme väčšiu tendenciu dosahovať vyššie výsledky.

Ako by ste mali robiť plány, keď sa vaše prostredie neustále mení? Ako sa môžete zaviazať k svojim plánom a byť dôslední a zároveň do nich vpustiť určitú neistotu? Ak chcete prosperovať a byť súčasťou zmysluplnej zmeny, kľúčovou zložkou je adaptabilita. Keďže sa náš svet stáva dynamickejším a rýchlejšie sa vyvíja. Jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je mikroplánovanie. Tu rozdelíte svoj plán alebo víziu na menšie kúsky. Je to podobné ako blokovanie času, ale je zamerané na plánovanie. 

Mikroplánovanie sa niekedy označuje ako plánovanie zdola nahor, kde makroplánovanie začína na vyššej úrovni a tradične ide o proces plánovania zhora nadol. Makroplánovanie je o väčšom obraze a dlhodobej vízii, zatiaľ čo mikroplánovanie je o detailoch a malých veciach.

Mikroplánovanie je jednoduché. Vyžaduje si to širšiu víziu a rozdeľuje ju na ročné, štvrťročné, mesačné, týždenné a denné postupy registrácie, aby ste ich naplánovali a upravili podľa potreby. Týmto typom plánovania môžeme dosiahnuť rovnaké stabilizačné účinky, aké nám mohol poskytnúť päťročný plán, ale s menšími časťami plánovania, ktoré dávajú väčší zmysel v našom súčasnom ekonomickom a kultúrnom kontexte.

Mikroplánovanie je založené na biomimike, „praxe, ktorá sa učí a napodobňuje stratégie nájdené v prírode na riešenie problémov ľudského dizajnu. Dlhotrvajúci stres, podobne ako ten, ktorý zažívame počas globálnej pandémie neznámej dĺžky, môže spôsobiť výrazné zníženie našej schopnosti optimálne fungovať, najmä pokiaľ ide o naše kognitívne schopnosti (ako je náš mozog, ktorý zvláda úlohy na vysokej úrovni alebo naša schopnosť rozhodovať sa. Mikroplánovanie nám umožňuje zbaviť sa tohto stresu bez toho, aby sme si mysleli, že máme kontrolu nad tým, čo sa stane v nasledujúcom roku, troch, piatich alebo viacerých rokoch nášho života.

Rozhodli ste sa naplánovať Váš život podľa mikroplánovania? Skôr ako s ním začnete, musíte identifikovať účel vášho plánu. Ide o proces na vysokej úrovni, ktorý vás motivuje vo vašom osobnom aj pracovnom živote. Váš účel je v prvom rade dôvodom, prečo vytvárate plán. Je to váš zámer alebo cieľ. 

Ak nemáte jasno vo svojom zámere, urobte si rýchlu reflexiu. Zapíšte si tie najúžasnejšie kariérne skúsenosti, ktoré ste doteraz mali. Všimnite si, aké majú spoločné znaky. Tieto položky budú súčasťou vášho hlavného zámeru.

Existuje 5 prvkov mikroplánovania:

1.Rok

Urobte si plán na rok, ktorý je v súlade s vaším zámerom. Zamyslite sa nad predchádzajúcim rokom a tým, čo fungovalo, poprípade nefungovalo, a vezmite do úvahy minulé lekcie, ktoré ste sa naučili. Identifikujte jednu až tri oblasti rastu, na ktoré sa chcete zamerať. Neodporúčame skúšať viac ako tri, keď si na tanier naložíte príliš veľa, skončíte preťažení a nedosiahnete požadované výsledky. Váš celoročný plán môže zahŕňať hľadanie zamestnania, možnosti rastu v kariére, ktorú momentálne máte, splnenie a prekročenie vašich KPI ( známy ako key performance indicator alebo kľúčovým ukazovateľom výkonnosti ), položenie základov pre začatie vlastného podnikania alebo čokoľvek iné, čo dáva zmysel pre vás v aktuálnej chvíli.

2. Štvrťroky

Na začiatku každého štvrťroka prehodnoťte, na čom a ako pracujete, tým, že si položíte dôležité otázky na reflexiu a plánovanie, ako napríklad

  • Aké témy sa objavili v poslednom štvrťroku?
  • Čo fungovalo a čo nie?
  • Čo som sa naučil?
  • Ako môžem použiť to, čo som sa naučil v nasledujúcom štvrťroku?
  • Čo je potrebné zmeniť v mojom pláne na základe nových informácií a okolností?

Na základe odpovedí na tieto otázky si stanovte ciele na ďalší štvrťrok, pričom dávajte pozor, aby ste ich za štvrťrok nezvolili viac ako päť. Môžete napríklad prísť ku myšlienke, téme, ktorá sa objavila v predchádzajúcom štvrťroku, napríklad že ste neboli uznaní za svoje nápady v práci. Po zamyslení si možno uvedomíte, že ste ich dostatočne neobhajovali.

3. Mesiace 

Každý mesiac si stanovte svoje ciele za štvrťrok a zhodnoťte, ako ste na tom s nimi. Pre všetky aktívne ciele ich rozdeľte na konkrétne projekty a potom rozdeľte každý projekt na fázy. Každý projekt si vyžaduje štyri odlišné fázy, aby sme ho rozbehli a dosiahli požadované výsledky: 

  • plánovanie a spustenie,
  • odoslanie/spustenie/zviditeľnenie,
  • dokončenie a integrácia
  • a odpočinok, reflexia.

Napríklad, ak je vaším projektom „dostať vaše osobné financie pod kontrolou“, fázou „naplánujte a iniciujte“, by bola spísanie všetkých vašich výdavok, vyhľadávanie finančných poradcov, ktorí by Vám vedeli vytvoriť Váš osobný finančný plán, vďaka ktorému, by ste vedeli ľahšie a efektívnejšie dosiahnuť Váš cieľ. Ďalšou fázou „zviditeľnenia“, by bolo aplikovanie získaných poznatkov, prípadne vytvoreného finančného plánu a držať sa ho. Fáza „dokončiť a integrovať“ , by bola fázou registrácie, keď budete mať pocit, že Vaše osobné financie sú pod kontrolou. Nakoniec fázou „odpočinku a reflexie“ by ste si dovolili vydýchnuť a osláviť s vedomím, že sa začal nový cyklus a vy ste dosiahli svoj cieľ.

4. Týždne

Na začiatku každého týždňa si vytvorte týždenný zoznam úloh, pomocou ktorého získate širší prehľad o tom, čo vás čaká. Namiesto denného zoznamu úloh, ktorý by bol dlhým zoznamom prania, tento obsahuje tri až päť hlavných vecí, ktoré musíte tento týždeň urobiť. Nemyslite však len na pracovné úlohy, počas týždňa uprednostňujte pohyb, spánok, čas strávený vonku, hydratáciu a zdravé jedlo.

Týždenné plánovanie je skvelý spôsob, ako si naplánovať všetkých sedem dní v týždni a dáva vám dobrý prehľad o vašich krátkodobých plánoch. Pozrite si kalendár na daný týždeň a zistite, kde si môžete zarezervovať aktivity alebo vymazať nejaké zo zoznamu.

5. Dni

Nakoniec sledujte svoju energiu na dennej báze. Zhromažďovanie údajov o sebe a vašej fyzickej, mentálnej a emocionálnej energii na konci dňa vám môže poskytnúť cenné informácie o tom, ako optimalizovať svoj pracovný tok. Majte denník pri posteli a zapíšte si, ako ste sa cítili emocionálne, mentálne a fyzicky. Všimnite si, na čom ste pracovali, ako to išlo, čo išlo dobre, čo nie a čo ste sa naučili a za čo ste vďační. Toto päťminútové cvičenie vám umožňuje postupne upravovať spôsob, akým sa objavujete v práci a vo svojom živote, aby ste mohli pristupovať k týždennému, štvrťročnému a ročnému plánovaniu pozornejšie. 

Zhrnutie

Ak chcete vytvoriť úspešný a flexibilný plán, musíte mať pre svoj plán účel. Potom dovoľte, aby sa váš plán prispôsobil zmenám, ktoré prebiehajú vo vašej kariére a živote. Svet sa dramaticky mení všade okolo nás a my sa musíme zmeniť s ním. Rozdelením procesov plánovania na menšie časti sa začnete kontrolovať častejšie a prirodzenejšie sa prispôsobíte. 

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok