Sporenie a Investovanie

Ako si zvoliť tú správnu investičnú stratégiu?

27. júla 2021

Vaša investičná stratégia je ako váš herný plán na budovanie portfólia. Je však veľmi dôležité, aby ste si vytvorili stratégiu, ktorá zodpovedá vašim cieľom a životnej situácii. Vúčšinou platí, že trávime veľké množstvo času plánovaním nášho pracovného dňa, dovolenky a kúpou auta, ale často zabúdame, alebo sa rozhodneme ignorovať, najdôležitejší plán zo všetkých : zmapovanie našej finančnej a investičnej stratégie a plán starnutia a odchodu do dôchodku. 

Investovať voľné finančné prostriedky bez investičnej stratégie je ako futbalový tím, ktorý ide do hry bez prípravy a predchádzajúcich tréningov. Aj keď nie sú povinné, výrazne zvyšujú vaše šance na výhru. V tomto článku sa dozviete, aké sú najpoužívanejšie investičné stratégieako si správne zvoliť stratégiu prispôsobenú vašej osobnej finančnej situácii.

Kľúčom k úspešnému investovaniu je v prvom rade štruktúra a celistvosť vašich obchodných stratégií. Musíte mať určitý obchodný plán, ktorý tvorí chrbticu vášho obchodovania.

Predtým, než investujete, zodpovedajte si tieto otázky 

Predtým, ako začnete skúmať svoju investičnú stratégiu, je dôležité zhromaždiť niekoľko základných informácií o vašej finančnej situácii. Položte si tieto kľúčové otázky:

 • Aká je vaša súčasná finančná situácia?
 • Aké sú vaše životné náklady vrátane mesačných výdavkov a dlhov?
 • Koľko si môžete dovoliť investovať - ​​spočiatku aj priebežne?

Aj keď na začiatok nepotrebujete veľa peňazí, nemali by ste začínať, ak si to nemôžete dovoliť len preto, že to robia ostatní. Ak máte veľa dlhov alebo iných záväzkov, zvážte, aký dopad bude mať investovanie na vašu situáciu, skôr ako začnete odkladať peniaze. To znamená, mali by ste si pred investovaním optimalizovať vaše dlhy, aby ste neplatili za “drahé” úvery. 

Budúci investor by si taktiež mal poistiťpokryť hlavné riziká súvisiace s majetkom, so životom alebo zdravím a orientovať sa na jednoduché životné poistenie. Takže môžeme sa baviť o investovaní až po “uprataní” vo vašich osobných príjmoch a výdavkoch. Viac sa dozviete v článku ako začať s investovaním.

Investujte cieľavedomo

Každý máme iné potreby a predstavy o svojej budúcnosti, takže ako prvý krok investovania si treba určiť, čo chcete investovaním dosiahnuť. 

 1. Máte v úmysle sporiť si na dôchodok? 
 2. Očakávate v budúcnosti veľké nákupy, napríklad investíciu do vlastného domu, bytu alebo auta? 
 3. Alebo šetríte na vzdelávanie svojich detí? 

Pri vytváraní investičnej stratégie je dôležité kvantitatívne zistiť, čo sa snažíte vďaka investovaniu dosiahnuť. Tvrdenie, že si chcete jednoducho zarobiť peniaze alebo zbohatnúť, nie je dostačujúce. Lepšie by bolo povedať: „Chcem dosiahnuť 8% priemerný ročný výnos zo svojich investičných príspevkov v priebehu nasledujúcich 10 rokov, aby som zhromaždil aspoň 100 000 eur, ktoré sa použijú na kúpu chaty.“ Čím konkrétnejší je cieľ, tým lepšie. A cieľom tvorba stratégie ani zďaleka nekončí. 

Investičná stratégia je zbytočná bez jej správneho pochopenia. Náš expert Ján Široký, zakladateľ Financie.online, vám pomôže navrhnúť vaše investičné portfólio a dohliadať na vaše investície, aby ste si lepšie dokázali uvedomiť riziko vyplývajúce z pravidelného investovania a čo všetko môžete vrámci rokov dosiahnuť. Existuje mnoho stratégií, ktoré sa vzťahujú na rôzne investičné ciele. Kľúčové je určenie si správnej stratégie podľa vášho osobného cieľa.

Zistite, aká je vaša tolerancia voči riziku

Spravidla to určuje niekoľko kľúčových faktorov :

 • vek, 
 • výška a zdroje príjmu 
 • pravidelnosť príjmu
 • dĺžka času do dôchodku

Technicky, čím ste mladší, tým väčšie riziko môžete podstúpiť. Viac rizika znamená vyššie výnosy, zatiaľ čo nižšie riziko znamená, že zisky sa nedosiahnu tak rýchlo, prípadne do takej vysokej miery. Mali by ste však mať na pamäti, že pri vysoko rizikových investíciách treba rátať aj s väčším potenciálom strát.

Na záver sa orientujte a pravidelne vzdelávajte v oblasti, do ktorej chcete investovať. Je dobré mať základné vedomosti o tom, do čoho idete, aby ste neinvestovali naslepo. Nebojte sa pýtať akékoľvek otázky a byť odhodlaný. 

Definícia správnej investičnej stratégie

Existuje celý rad možných stratégií. Ale nie každá stratégia je automaticky vhodná pre každého investora. Niektoré stratégie sú efektívne iba pre špecifický typ obchodovania alebo špecifický trh.

V nasledujúcom článku vám predstavíme investičné stratégie, aby sme vás inšpirovali pri vašom obchodovaní a pozrieme sa na 4 najčastejšie investičné stratégie, ktoré vyhovujú väčšine investorov. Ak si urobíte čas na pochopenie charakteristík každej z nich, budete v lepšej pozícii na to, aby ste si z dlhodobého hľadiska vybrali stratégiu, ktorá vám bude najviac vyhovovať. 

Aj práve preto sú tu naši experti, aby Vám poradili, skonštatovali, čo by pre vás mohlo najlepšie fungovať a čo nie. Taktiež, aby Vám vymysleli na mieru šitý, čo najlepší finančný plán pre Vás, aby ste ľahko mohli začať s investovaním.

4 typy najpoužívanejších investičných stratégii:

 1. Investovanie do rastu
  • Rastové investovanie je stratégia nákupu akcií, ktorá sa zameriava na spoločnosti, od ktorých sa očakáva rast nadpriemerným tempom v porovnaní s ich odvetvím alebo trhom.
  • Rastové investovanie je pre mnohých investorov veľmi atraktívne, pretože nákup akcií v rozvíjajúcich sa spoločnostiach môže poskytnúť impozantné výnosy, ak sú spoločnosti úspešné, a preto investori zvyčajne investujú do rastových akcií – teda do mladých alebo malých spoločností, ktoré sa chystajú expandovať a očakávajú, že budú profitovať z rastu cien svojich akcií.
  • Rastúci investor zvažuje vyhliadky odvetvia, v ktorom sa akciám darí. Pred investovaním do spoločnosti Tesla sa môžete napríklad opýtať, či existuje priestor a budúcnosť pre elektrické vozidlá a porovnať si štatistiky predaja. Alebo by vás mohlo zaujímať, či sa A.I.( umelá inteligencia ) stane súčasťou každodenného života predtým, ako investujete do takejto technologickej spoločnosti. Pokiaľ bude spoločnosť rásť, musia existovať dôkazy o jej širokej a silnej chuti k vývoju lepších služieb alebo produktov. Investori môžu odpovedať na túto otázku pohľadom na nedávnu históriu a vývoj spoločnosti. 
  • Rastoví investori sa pri hodnotení akcií pozerajú na 5 kľúčových faktorov: historický a budúci rast výnosov, ziskové marže, návratnosť vlastného kapitálu a cenová výkonnosť akcií. Rastúci investori sa v konečnom dôsledku snažia zvýšiť svoj majetok dlhodobým alebo krátkodobým zhodnotením kapitálu.
  • Tento typ investície je vhodný najmä pri vysokej inflácii, kvôli ktorej sú síce bežné ročné výnosy znehodnocované, ale budúca hodnota majetku v dôsledku tejto vysokej inflácie rýchlo rastie. Príkladom takejto investície môže byť kúpa nehnuteľnosti, u ktorej očakávame nárast ceny.  
  • Zjednodušene: Rastové akcie by mali rásť. Spoločnosť by mala dosahovať nepretržitý trend vysokých výnosov a výnosov znamenajúcich schopnosť plniť očakávania rastu.
 2. Hodnotové investovanie ( stratégia rastu hodnoty investície )
  • Investor predpokladá, že v budúcnosti hodnota investičných vkladov výrazne stúpne a jeho predajom získa jednorazový značný príjem ako rozdiel medzi vloženou a trhovou hodnotou.
  • Hodnotoví investori hľadajú akcie, o ktorých sa domnievajú, že sú podhodnotené, hľadajú akcie s cenami, ktoré podľa nich neodrážajú skutočnú hodnotu. Hodnotové investovanie sa čiastočne zakladá na myšlienke, že na trhu existuje určitý stupeň iracionality. Táto iracionalita teoreticky predstavuje možnosti získať akciu za zníženú cenu a zarobiť na jej predaji.
  • Nie je potrebné, aby hodnotoví investori prehľadávali kvantá finančných údajov a hľadali obchody. Tisíce hodnotových podielových fondov dávajú investorom šancu vlastniť kôš akcií považovaných za podhodnotené. 
  • Hodnotoví investori oceňujú akcie primárne na základe fundamentálnej analýzy, ktorá vychádza z historických a aktuálnych výsledkov spoločnosti. Spravidla si vyberajú veľké a stabilné spoločnosti s dlhou históriou. Vyplýva z toho, že na to, aby hodnota investovania fungovala, musíte hrať hru na dlhé lakte.
  • Hovorí sa, že hodnotové investovanie môže fungovať, pokiaľ je v ňom investor dlhodobo a je pripravený pri výbere akcií vyvinúť značné úsilie a vykonať prieskum. Tí, ktorí sú ochotní vytrvať, majú zisk. 
 3. Konzervatívna stratégia
  • Investor postupuje opatrne, má averziu k riziku a vyberá investície, ktoré sú podľa neho bezrizikové alebo len s nízkym stupňom rizika
  • Konzervatívne investovanie je investičná stratégia, ktorá uprednostňuje zachovanie kapitálu pred exponeciálnym rastom alebo návratnosťou investície. Konzervatívne investovanie sa tak snaží chrániť hodnotu investičného portfólia investovaním do cenných papierov s nízkym rizikom.
  • V prípade konzervatívnej investičnej stratégie bude viac ako polovica portfólia zvyčajne držaná v dlhových cenných papieroch a peňažných ekvivalentoch, a nie v akciách alebo iných rizikových aktívach. 
  • Konzervatívne investovanie uprednostňuje zachovanie kúpnej sily vlastného kapitálu pri čo najmenšej miere rizika.
  • Konzervatívne investičné stratégie budú zvyčajne obsahovať relatívne vysokú váhu pre nízkorizikové cenné papiere, ako sú štátne dlhopisy a iné vysoko kvalitné dlhopisy, peňažné trhy a peňažné ekvivalenty.
 4. Dynamické (agresívne) investovanie
  • Dynamický investor je presným protipólom konzervatívneho investora
  • Takýto typ investora preferuje investície s vysokým rizikom (napr. v zahraničí - nepreskúmaný trh) a s možnosťou vzniku vysokých príjmov
  • Agresívna investičná stratégia sa zvyčajne vzťahuje na správu takého portfólia, v ktorom sa investor snaží maximalizovať návratnosť prijatím relatívne vyššej miery rizika. 
  • Agresívne investičné stratégie sa zvyčajne považujú za vhodné pre mladých ľudí s menšou veľkosťou portfólia. Pretože dlhý investičný horizont im umožňuje vyrovnať sa s možnými alebo častými výkyvmi trhu. Taktiež, straty na začiatku kariéry majú menší dopad ako neskôr v živote.
  • Cieľom agresívneho investora je dosiahnuť vysoký zisk z investície aj pri vyššej miere rizík a maximalizovať výnos v dlhodobom horizonte (5 a viac rokov)

Poraďte sa s odborníkom o vhodnom rozložení svojej investície cez aplikáciu Financie.online, ktorú si môžete stiahnuť zadarmo aj pre Android aj pre IOS, alebo cez našu webovú stránku.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok