Nezaradené

Chcete si založiť startup a potrebujete financie? Tu sú možnosti ako nápad financovať

3. októbra 2020

Erik

V posledných troch desaťročiach sa možnosti financovania rozšírili a vyvíjali v závislosti od technologického pokroku spoločnosti. Možnosti financovania sa posunuli aj v závislosti od veľkosti ekonomického prostredia, geografického členenia a taktiež od priemyselnej vyspelosti štátu.

Aj mobilná aplikácia Financie.online vznikla preto, aby posúvala finančné služby do online prostredia a prinášala prehľad o osobných financiách. V súčasnosti sú finančné zdroje čoraz viac flexibilné, čo umožňuje nové možnosti práve pre startupy rozvíjať ich business model.

Pozrite sa „dovnútra“

Predtým ako sa budete zaujímať o externé formy financovania, je jednoduchšie získať finančné prostriedky od rodiny a priateľov. Tieto financie vám môžu pomôcť práve s nákladmi, ktoré vznikajú na začiatku podnikania. Rodina a priatelia patria do prvej línie investorov, ktorí sú ochotní znášať najvyšší stupeň rizika.

Kto môže byť mojím anjelom?

Business Angels sú investori, ktorí zakladateľom startupu pomôžu realizovať ich podnikateľskú myšlienku. Snažia sa odovzdávať svoje vedomosti, skúsenosti a taktiež finančné zdroje, ktoré sa dajú použiť podnikateľskom pláne.

Nie vždy ide len o peniaze

V Európe existuje približne 75 000 business angels investorov, ktorí preinvestujú za rok 3-5 miliárd Eur. Tieto finančné prostriedky predstavujú dostatočné množstvo na stabilný začiatok nového businessu. Avšak ich skúsenosti a kontakty na potenciálnych investorov môžu vášmu startupu pomôcť viac ako len poskytnuté peniaze. Výrazná podpora sa prejavuje aj v mentoringu, kedy sa títo investori snažia ukázať práve mladým podnikateľom ako riešiť problémové situácie počas životného cyklu podniku.

Táto forma financovania je zdokumentovaná a zdieľa aj úspešné príbehy, ktoré vás nakopnú do realizácie vlastnej myšlienky. Jedným z argumentom v prospech business angels investorov je fakt, že poskytujú finančné prostriedky pre startupy v menšom objeme a pravidelnejších
intervaloch čo pomáha startupom ku stabilnému rastu.

Banka alebo venture kapitál?

Venture kapitál je investícia prichádzajúca od individuálnych spoločností alebo fondov, ktoré investujú do začínajúcich spoločností a pomáhajú im rásť a expandovať. Rizikový kapitál nie je to isté čo banková pôžička. Na rozdiel od banky, ktorá vám poskytne peňažné prostriedky na určitú dobu s presne definovanou úrokovou mierou, investor, ktorý poskytuje rizikový kapitál svojím financovaním získava určitý podiel v spoločnosti. Tento zdroj financovania nie je ovplyvnený peňažným tokom a nevytvára žiadne náklady, na rozdiel od bankových úverov.

Mnoho špecialistov z tejto oblasti tvrdí, že rizikový kapitál vám dokáže stimulovať rast, inováciu ale aj produktivitu začínajúceho podniku. Taktiež existujú reálne prípady kedy rizikový kapitál výraznou mierou pomohol k profesionalite startupu a aj k zlepšeniu internej štruktúry.

Krok za krokom

Na to, aby startup mohol rozvíjať svoju podnikateľskú myšlienku musí presvedčiť investorov, že práve váš business model bude v budúcnosti úspešný. Prvým krokom je získať business angels investora, ktorý bude ochotný investovať do vášho startupu. Následne sa zvyšujú vaše šance
budúceho financovania pomocou rizikového kapitálu.

Čo je crowdfunding?

Crowdfunding je nová cesta ako môže váš podnik získať financie vtedy, kedy je to najťažšie. Táto novinka vo financovaní startupov vám umožňuje financovať vaše nápady pomocou malých príspevkov od veľkého množstva jednotlivcov. Tento typ financovania predstavuje nový trend pre startupy, malé podniky, mikropodniky a individuálnych podnikateľov ako využiť internetový svet vo svoj prospech.

Ako na to?

Online crowdfundingové portály, akými sú Growdberry, vystupujú ako prostredník medzi verejnosťou a startupmi, ktoré majú záujem o finančný kapitál. Spočiatku sa crowdfunding využíval najmä na financovanie umeleckých projektov avšak rýchlo sa rozšíril aj do ďalších sektorov.

Keď startup nadobudne dostatočné množstvo finančných prostriedkov, teda jeho kampaň na online platforme bude úspešná, získané finančné prostriedky sa stávajú finančným kapitálom startupu. S realizáciou je zvyčajne spojený určitý poplatok za využívanie služieb a propagáciu startupu na online portály. Mnohé takéto portály fungujú na modeli „všetko alebo nič“.

Princípom tohto modelu je, že ak sa dosiahne dopredu určený cieľ, finančné prostriedky zostanú startupu a ak sa to tak nestane peniaze sa vrátia tým, ktorí ich poskytli.

Ak máte záujem o investovanie, pozrite si online videokonferenciu, ktorú sme spolumoderovali pod záštinou Techsummit events. Nájdete ju na Youtube. Dozviete sa viac o alternatívnych formách investovania a priblížite si aktuálne investičné príležitosti z československej scény.

© 2018 Financie.online SK s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Podmienky, vlastnosti, dostupnosť a záruky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na tejto webovej stránke nie sú odporúčaním na kúpu konkrétneho finančného produktu alebo finančnej služby. Bez osobnej konzultácie majú len informatívny charakter a sú platné len k dátumu aktualizácie. Všetky ochranné známky na tejto stránke sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Podmienky používania.

S cieľom zlepšiť naše služby a váš komfort, ukladáme súbory cookies vo vašom prehliadači. Oboznámte sa prosím s našimi zásadami ochrany osobných údajov.