Poistenie

Čo robiť, keď sa v zahraničí prihodí úraz?

9. septembra 2021

Ak v zahraničí utrpíte zranenie,  pomôcť Vám môže kokrétny plán ako zmierniť stres a starosti. Riešenie takýchto neočakávaných zranení môže byť často traumatické, hlavne keď cestujete do zahraničia a nie ste si istí, ako máte postupovať. Byť ďaleko od rodiny a priateľov, môže byť skľučujúce a to najmä, keď potrebujete vyhľadať lekársku pomoc v neznámej krajine, kde môžu vznikať jazykové bariéry. 

Okrem narušenia vašich cestovných plánov Vás pri úraze v zahraničí môžu čakať aj obrovské účty kvôli nákladom na lekárske ošetrenie a možnej potrebe evakuácie. Je dôležité mať cestovné poistenie, ktoré vám tieto náklady pokryje. Našťastie vám tento článok poskytne praktické rady a tipy, ktoré je potrebné dodržať, aby ste vedeli, ako máte konať, ak sa v zahraničí zraníte.

🤕 Zranení v zahraničí? Čo robiť ďalej:

1. Kontaktujte asistenčné služby vašej poisťovne

 • poradia vám ako postupovať v prípade núdzovej situácie
 • vyhľadajú a odporučia vám najbližšie zdravotnícke zariadenie a pri kontakte s ošetrujúcim lekárom, políciou alebo zahraničnými orgánmi vám poskytnú tlmočnícke služby
 • zabezpečia platbu za vaše ošetrenie alebo pobyt v nemocnici, a v prípade, že ste nemohli využiť predpokladaný dopravný prostriedok, zaistia aj váš návrat domov

⚠️ Nezabudnite!

Pri kontaktovaní asistenčných služieb musíte uviesť číslo poistnej zmluvy, svoje meno, adresu a telefónne číslo, na ktorom vás možno zastihnúť, a tiež vlastný stručný popis udalosti.

2. Vyhľadajte odbornú lekársku pomoc

 • ak nepoznáte miestne pomery, vždy sa riaďte pokynmi asistenčnej služby vašej poisťovne, tá vám najlepšie poradí, ktoré zdravotnícke zariadenie si v danej krajine máte vybrať
 • bez ohľadu na to, či vás postihne život ohrozujúci stav alebo sú vaše zranenia menej závažné, vašim prvým krokom by malo byť čo najskôr vyhľadať primeranú lekársku pomoc
 • ak utrpíte zranenie v zahraničí a ste prijatí do nemocnice, zaistite, aby to bolo čo najskôr oznámené najbližšiemu veľvyslanectvu

3. Predložte ošetrujúcemu lekárovi doklad o cestovnom poistení

 • pri cestovaní po Slovensku a aj do zahraničia je vždy dobré byť hlavou o krok vpred a ochrániť seba i svoju rodinu v prípade neočakávanej situácie,
 • aj keď, na dovolenke v Európskej únii (EÚ) máte nárok na bezplatnú alebo zníženú zdravotnú starostlivosť s európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP)
 • podľa EPZP sa s vami bude zaobchádzať tak, ako keby ste boli štátnym príslušníkom žijúcim v krajine, kde ste utrpeli zranenie
 • vždy je vhodné uzavrieť si aj cestovné poistenie, pretože preukaz EPZP, ktorý je spravidla platný až päť rokov a nepokrýva vždy celé náklady na liečbu

4. Nechajte sa ošetriť a liečte sa podľa pokynov lekára

 • užívajte vždy len také lieky, ktoré vám ošetrujúci lekár predpísal alebo odporučil
 • ak ste za lekárske úkony platili v hotovosti, nezabudnite si od ošetrujúceho lekára vyžiadať doklad o zaplatení
 • Niektorí ľudia sa zdráhajú získať lekárske ošetrenie, keď sú v zahraničí zranení, a cítia sa nepríjemne pri hľadaní pomoci, ktorá môže mať vplyv na vaše zdravie. Ak je problém s jazykom alebo si nie ste istí, kde vyhľadať lekársku pomoc, opýtajte sa cestovného spoločníka, sprievodcu, hotelového recepčného alebo manažéra hostela.
 • Ak máte cestovné poistenie, mali by ste sa rýchlo obrátiť na svojho poisťovateľa, aby mu oznámil svoje zranenia a vyhľadal radu, kam by ste mali ísť, aby vám poskytli primeranú starostlivosť.

5. Vyžiadajte si od lekára všetky potrebné dokumenty

 • požadujte vydanie všetkých dokladov, ktoré potvrdzujú rozsah úrazu, diagnózu, vykonané úkony a uhradené náklady
 • požadujte vždy predloženie originálov lekárskych záznamov a dokladov o úhrade nákladov, kópie vám totiž nemusí poisťovňa uznať

6. Nahláste úraz a vydokladujte jeho ošetrenie poisťovni

 • nahláste poistnú udalosť poisťovni cez kontakty uvedené v poistnej zmluve alebo cez jej asistenčnú službu
 • vážne udalosti mimo Európy oznámte svojej poisťovni okamžite a písomné oznámenie o vzniknutej poistnej udalosti spolu s lekárskou správou a ďalšími dokumentmi zašlite poisťovni najneskôr do 30 dní

👩🏻‍⚕️ Po príchode domov navštívte vlastného lekára

Hneď ako sa vrátite domov, je dôležité, aby ste sa poradili so svojim lekárom a informovali ho o incidente a zraneniach, ktoré ste utrpeli počas pobytu v zahraničí. Lekári tak budú mať možnosť skontrolovať váš aktuálny zdravotný stav a v prípade potreby pokračovať v liečbe.

📲 Uzatvorte si cestovné poistenie online 

Cestovné poistenie od Financie.online kryje riziká ako liečbu v zahraničí, úraz, spôsobenie škody tretej strane, stratu batožiny. V základnom balíku poistenia máte v zahraničí taktiež nonstop prístup k asistenčnej službe. Poraďte sa s našimi expertmi online alebo cez kontaktný formulár, aký typ poistenia by bol pre váš výlet najvýhodnejší. Ako si uzatvoriť cestovné poistenie online rýchlo a jednoducho si môžete prečítať v tomto článku.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok