Poistenie

Čo znamená Malus a ako sa mu vyvarovať?

4. novembra 2021

Prirážky, nepríjemné a nečakané výdavky, ktoré otrasú s nejednou peňaženkou, nehovoriac o tom, keď sa časom zvyšujú. Zisťovali ste si pri uzatváraní poistenia malus a o koľko sa Vám môže navýšiť? Poďme si dnes povedať niečo viac na túto tému a zodpovedať najčastejšie otázky týkajúce sa škodových udalostí. 

Malus - čo to znamená?

Ako sme už naznačili, malus je typ určitej prirážky. Konkrétne sa jedná o prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok. Ide o pravý opak bonusu, inak povedané prirážku za nepriaznivý škodový priebeh poistenia. 

Prečo zohľadňovať malus?

Väčšina poisťovníkov sa pri uzatváraní havarijného poistenia zahľadí najmä na bonusy, pričom zabúda na možné zvýšenie cien z dôvodu spôsobenia škodovej udalosti, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššej cene poistného. Preto, aj keď chcete mať výhodnejšie PZP, je nevyhnutné poznať jednotlivé detaily poistnej zmluvy, ohľadom ktorej sa môžete poradiť s našimi experti.

Uplatnenie malusu

Poisťovne zväčša uplatňujú tkz. klasický malus. Jedná sa o počet poistných a škodových udalostí, kedy poisťovne pripočítajú k základnej cene poistného navýšenie. Všeobecne platí, že Vám bude uplatnení malus, ak ste v rámci havarijného poistenia čerpali poistné plnenie. Avšak, sú tu aj výnimky, kedy niektoré poisťovne používajú bez-bonusový systém, pri ktorom neaplikujú ani bonus a ani malus k bežnej cene poistného.

Systém pravidiel, podmienok a parametrov malusu : 

  1. Je uplatnený, ak došlo k priamej škode, bez ohľadu na vinníka
  2. Malus sa zväčša neuplatňuje v prípade tkz. nezavinených udalostí, kedy k poškodeniu vozidla došlo v dôsledku živlov alebo stretu so zverou.
  3. Výška malusu je závislá od jednotlivej poisťovne, maximálna uvádzaná hodnota, ktorá býva odstupňovaná, je navýšenie do 30% k základnej cene

No ak Vás zaujíma, či škodová a poistná udalosť automaticky znamená horšiu cenu, tak to nie je vždy pravidlom. Niektoré poisťovne prvú poistnú udalosť odpustiť a iné berú do úvahy len škodové udalosti za posledných 12 mesiacov. Nedá sa to zovšeobecniť, keďže parametre malusu závisia od jednotlivých poisťovní, a preto by sme Vás radi odkázali na našu online kalkulačku, kde máte možnosť porovnať si jednotlivé poisťovne a tým si zvoliť havarijné či povinné zmluvné poistenie  priamo pre Vás.

Uplatňuje sa malus na všetky typy motorových vozidiel?

Keďže bonus a malus sú rovnocenné systémy, spravidla platí, že sa využívajú na všetky typy motorových vozidiel, ktoré musia disponovať PZP. Avšak aj tu platia výnimky týkajúce sa napríklad menších skútrov či prípojných vozidiel.

Záleží na minulosti škodových udalostí?

Ak by ste sa rozhodli zmeniť si poisťovňu, zrejme od Vás bude vyžadovať potvrdenie o priebehu povinného zmluvného poistenia. Týmto  sa Vaše škodové udalosti, spolu s Vami a Vašou novou poistnou zmluvou prenesú do novej poisťovne. V prípade, ak toto potvrdenie nepreukážete, nezískate tak bonus k poisteniu.

Ak uvažujete nad založením si havarijného poistenia,  stiahnite si zadarmo našu aplikáciu Financie.online, dostupnú pre Android a iOS. Viete si v nej nájsť poistenie priamo podľa Vašich preferencií a to jednoducho, rýchlo a v pohodlí domova. 

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok