Poistenie

Potreba havarijného poistenia je dôležitá aj počas pandémie

7. júna 2021

Erik

Nižšia mobilita spôsobená dlhotrvajúcim lockdownom má za následok aj nižší predaj automobilov. V dôsledku toho aj priamoúmerne klesá potreba poistných produktov určených pre automobily, ako napríklad havarijné poistenie. Online povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktoré je možné si uzatvoriť priamo v appke Financie.online,  sa kontinuálne darí z jednoduchého dôvodu. Na druhej strane však stále mnohí podceňujú potrebu havarijného poistenia. Čítajte viac, ak sa chcete dozvedieť, prečo nepodceniť potrebu havarijného poistenia práve pre váš automobil.

🚗 PZP

Spomínaná situácia z úvodu článku ohľadom nižšej mobility obyvateľstva je dôvodom, že prvýkrát po rokoch sa znížil tzv. ukazovateľ škodovosti povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia pod hodnotu 100. Znamená to, že poisťovne sa po dlhšom čase dostali do mierneho zisku aj pri týchto produktoch. Predikcie analytikov ukazujú na možný postupný nárast cien povinného zmluvného poistenia. Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo je poisťovňa Union, ktorá svojim klientom umožňuje platiť za PZP len toľko, koľko skutočne najazdia. Treba však dodať, že poisťovne sú pri týchto spomínaných produktoch dlhodobo v strate. Naďalej rastú náklady na opravu automobilov a vývoj škodovosti sa pohybuje v priebehu roka rozdielne.

💥 Význam havarijného poistenia

Účel havarijného poistenia je predovšetkým v krytí škôd spôsobenými prírodnými živlami, vandalizmom či dokonca krádežou. V súčasnosti aj k povinnému zmluvnému poisteniu je možné pripoistiť niektoré havarijné riziká. Takáto voľba je podľa analytikov vhodná len pre staršie automobily, ktoré nepotrebujú kryť všetky riziká. Udalosti ako havárie, živelné pohromy či vandali si nevyberajú miesto ani čas. Práve havarijným poistením si dokážete znížiť riziko škody na vašom vozidle a eliminovať strach z vážneho poškodenia vozidla. 

Porovanie poistení v aplikácii Financie.online

🤔 Prečo je aj počas pandémie teraz ten správny čas 

Viacerí odborníci tvrdia, že pandémia je skvelá príležitosť na prehodnotenie uzavretých finančných produktov. Obmedzenia voľnočasových aktivít a cestovania priniesll každému z nás viac voľného času na upratanie starých zmlúv a prehodnotenie tých uzavretých produktov, ktoré pre vás rokmi už stratili význam. 

Uzavretie havarijného poistenia by mali zvažovať aj majitelia starších áut. Podľa štatistík krádeží áut sú práve majitelia takýchto vozidiel (5-6 ročných) vysoko rizikovou skupinou, ktoré zlodeji rozoberú a použijú na náhradné diely. Havarijné poistenie sa potom už vzhľadom na amortizáciu a nižšiu hodnotu vozidla spravidla neoplatí pri autách nad 10 rokov.

❗️Možnosť prispôsobiť cenu poistenia 

V prípade výpadku príjmu či dlhodobej pracovnej neschopnosti je možné cenu havarijného poistenia znížiť. S poisťovňou Generali sa dá indivduálne dohodnúť, či už na zmene frekvencie platenia, alebo na inej forme úpravy zmluvy o havarijnom poistení. Výhodou nielen poisťovne Allianz napríklad je, že poistné je uhrádzané v ročných či polročných intervaloch a v prípade výskytu problémov sa takéto prípady riešia individuálne. 

📲 Uvažujete nad uzavretím havarijného poistenia alebo si chcete uzavrieť PZP rozšírené o krytie spomínaných škôd, ako prírodné katastrofy či vandalizmus? Povinné zmluvné poistenie, rovnako ako aj havarijné poistenie si dokážete jednoducho uzavrieť v aplikácii Financie.online. V prípade nejasností môžete využiť bezplatnú konzultáciu s našimi odborníkmi. 

Martin

Peter

Tomáš

Marek

Martin

Peter

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok