Financie

Prinášame vám jednoduchý prehľad základných finančných pojmov

2. decembra 2020

Erik

Je dlhodobo známe, že Slovensko sa trápi so zlou finančnou gramotnosťou či už medzi deťmi alebo aj dospelými. Prostredníctvom aplikácie financie.online môžete nejasnosti spojené so správnym vedením osobných financií nechať na umelej inteligencii.

Emitent

Ide o subjekt, ktorý vydáva cenný papier. Pri akciách ide o akciové spoločnosti, pri dlhopisoch spravidla o podnik alebo štát. Emitentom môže byť aj fyzická osoba ak vydá napríklad zmenku.

Cenný papier

Ak ste vlastníkom cenného papiera tak vo finančnom svete to znamená, že máte peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie voči emitentovi. Pre emitenta to však znamená majetkovú povinnosť voči vlastníkovi cenného papiera.

Banka

V dnešnej dobe sa môžete stretnúť s množstvom finančných inštitúcií vystupujúcich podobne ako banka. Treba si preto uvedomiť, že banka je finančná inštitúcia s licenciou národnej banky podliehajúcou všetkým bankovým reguláciam národnej banky a právnemu systému konkrétneho štátu. Základnou činnosťou komerčnej banky je prijímať vklady a poskytovať úvery.

Investičné banky a poisťovne svoje činnosti ďalej rozširujú aj o multiplikáciu a správu majetku. Na stránke NBS si môžete pozrieť zoznam všetkých finančných inštitúcii, ktoré majú povolenie vystupovať ako banka alebo iná finančná inštitúcia.

Debetná karta

Je dobré vedieť čo mám vlastne v peňaženke. Je to kreditná alebo debetná karta? K chaosu v pojmoch neprispieva fakt, že slangovo sa používa slovo „kreditka“ na všetky karty v našej peňaženke. Pomocou debetnej karty máte okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Preto debetná karta nemôže existovať samostatne bez bežného účtu. Pri platbe touto kartou klient banky používa vždy iba vlastné peniaze.

Kreditná karta

Prvým výrazným rozdielom medzi kreditnou kartou a debetnou kartou je fakt, že kreditná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver, do bankou schválenej výšky. Od debetnej karty sa líši aj tým, že majiteľ kreditnej karty nemusí mať v banke bežný účet. Spoločnou vlastnosťou oboch kariet je uskutočňovanie platieb a výber v hotovosti.

Aktuálne porovnanie kreditných kariet ponúkaných slovenskými bankami si môžete pozrieť priamo na našom webe. Viac o kreditných kartách sa dozviete aj v tomto článku.

Úrok

Pod úrokom sa rozumie cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Teda koľko peňazí zaplatíte za požičanie si istej sumy na dohodnuté obdobie. Pri vkladoch ide o sumu, ktorú platí banka klientovi no a pri úveroch zas naopak o sumu, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo podniky platia za používanie peňazí od investora. Predtým, ako požiadate v banke o úver, si najprv prečítajte tento článok.

Dôležitým pojmom v súvislosti pri úvere je aj hodnota RPMN o ktorej sa dočítate v našom predchádzajúcom článku. Detailné porovnanie úverov a aktuálnu výšku úroku si môžete vypočítať bezplatne priamo v našej mobilnej aplikácii Financie.online.

Termínovaný vklad

V prípade, ak máte k dispozícii vyššiu sumu hotovosti a investovanie vám nie je blízke, tak termínovaný vklad môže byť správna voľba. Ide o vkladový účet, na ktorom je vopred stanovená doba uloženia peňažných prostriedkov. Počas tejto doby sa vám vaše peňažné prostriedky úročia úrokovou sadzbou, ktorá je zvyčajne výhodnejšia ako úroková sadza na bežných účtoch. Viac o termínovaných vkladoch sa dozviete tu.

Disponibilný zostatok

Pri platbe kartou, respektíve pri výpise z účtu sa môžete stretnúť aj s pojmom disponibilný zostatok. Je to suma peňazí na bežnom účte, ktorú máte k „dispozícii“ a môžete ju používať na výbery, vklady a prevody.

Bonita, bankrot a likvidita

S pojmom bonita sa môžete stretnúť pri zisťovaní, či klient alebo podnik je schopný splácať úver. Podľa bonity klienta sa odvíja aj veľkosť poskytnutého úveru bankou. Ak je osoba alebo podnik likvidný, tak má banka povedomie, že klient bude schopný splácať svoje záväzky. Teda má dostatok majetku a hotovosti na to, aby uhradil svoje záväzky bez straty hodnoty.

Ak je však osoba alebo podnik v problémoch so splácaním svojich záväzkov, tak dochádza k vyhláseniu bankrotu. Ide aj o spôsob ochrany dlžníka pred veriteľmi pri neschopnosti splácať záväzky.

Inteligentné spravovanie osobných financií a prehľad vo vašich zmluvách vám prináša Financie.online. Mobilná aplikácia, ktorá pomocou umelej inteligencie porovná, či máte uzatvorenú zmluvu s najvýhodnejšou úrokovou sadzbou a automaticky vám navrhne lepšie možnosti . Staňte sa aj vy finančne inteligentným a spravujte svoje financie s prehľadom.

© 2018 Financie.online SK s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Podmienky, vlastnosti, dostupnosť a záruky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na tejto webovej stránke nie sú odporúčaním na kúpu konkrétneho finančného produktu alebo finančnej služby. Bez osobnej konzultácie majú len informatívny charakter a sú platné len k dátumu aktualizácie. Všetky ochranné známky na tejto stránke sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Podmienky používania.

S cieľom zlepšiť naše služby a váš komfort, ukladáme súbory cookies vo vašom prehliadači. Oboznámte sa prosím s našimi zásadami ochrany osobných údajov.