Sporenie a Investovanie

Revolúcia v investovaní do dlhopisov

25. februára 2021

Keď sa pozrieme niekoľko rokov späť, pojem „zelené dlhopisy“ neexistoval. V súčasnosti sa o tieto cenné papiere, z ktorých sú financované zelené projekty na skvalitnenie životného prostredia bijú renomovaní hráči. V predchádzajúcom roku 2020 prekročil celkový objem environmentálnych investícií úroveň jedného bilióna dolárov.

Silný dopyt

Tlak okolia a spoločnosti donútil investorov čoraz viac premýšľať, že okrem vyhľadávania príležitostí na zhodnotenie kapitálu je tu aj environmentálny rozmer investície. Do popredia sa dostávajú názory mladšej generácie investorov. Pre nich nie sú dôležité len finančné ukazatele podnikov, ale aj to, do akej miery berú ohľad na životné prostredie, vlastných zamestnancov a ako pristupujú k otázke sociálnej spravodlivosti.

Rozdiely medzi zelenými dlhopismi a tradičnými

Najväčším rozdielom je účel použitých finančných prostriedkov z emisie dlhopisov. Pri tradičných dlhopisoch môže byť ich výnos použitý na čokoľvek. Na druhej strane výnos zo zelených dlhopisov môže byť použitý len v súlade s environmentálnymi cieľmi. Tie môžu byť:

  • zníženie dopadu klimatických zmien
  • udržateľné využívanie zdrojov
  • prechod k obehovej ekonomike
  • zmiernenie znečisťovania prírody
  • ochrana zdravých ekosystémov

Trend investovania do týchto dlhopisov umocňuje aj záujem štátov a veľkých podnikov. Ako príklad uvádzame firmu Apple, ktorá vydala zelené dlhopisy za viac ako 1,5 mld. USD. Taktiež aj krajiny ako Nemecko a Francúzsko začali vo väčšom množstve emitovať tento druh dlhopisov.

Zelená Európa?

Práve Európska únia sa snaží vystupovať ako líder v otázke environmentálnych zmien v ekonomike. Dokonca až 30% z niekoľko miliardového balíka peňazí na obnovu ekonomík z dosahov pandémie je financovaných z predaja zelených dlhopisov. Ide o sumu 225 miliárd €. Ak tento plán Európe vyjde, má reálnu šancu stať sa lídrom vo vydávaní zelených dlhopisov.

Ak ste počuli o zelených dlhopisoch prvýkrát radi Vám zodpovieme Vaše otázky na emaile: info@financie.online. Taktiež môžete bezplatne kontaktovať našich odborníkov, ktorí Vám online zodpovedia všetky Vaše otázky. Stiahnite si aplikáciu Financie.online a majte prehľad o novinkách v oblastí financií na dosah ruky. 

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok