Poistenie

Sme na karanténnej PNke kvôli covid-19. Preplatí nám ju súkromná poisťovňa?

8. apríla 2021

Financie.online

Situácia okolo Covid-19 je stále vo viacerých ohľadoch nejasná. Mnohí sa pýtame, kedy konečne táto nočná mora skončí a svet sa vráti do zabehnutých koľají. Aj keď nikto presne nedokáže predpovedať koniec, pozrime sa spoločne na situáciu, ak ste prišli do kontaktu s pozitívnym, alebo ste ochoreli na Covid-19. Preplatí vám poisťovňa PNku z dôvodu Covid-19? 

V prvom rade sa treba pozrieť do poistnej zmluvy na tzv. karenčnú dobu – minimálnu dobu PNky potrebnej na to, aby poisťovňa plnila. Poisťovne majú rôzne varianty plnenia, najčastejšia varianta PNky je, že PN musí byť dlhšia ako 29 dní a vtedy zaplatia PNku buď od 29. dňa alebo niektoré aj spätne, od prvého dňa PN.

Lepšie varianty, aj keď menej časté sú, že poisťovne plnia PNku už pri karenčnej dobe 15 alebo 21 dní.

Ak aj splníte karenčnú dobu PNky, tak poisťovne ešte rozlišujú, či ste na PN v dôsledku diagnózy U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19 alebo v dôsledku diagnózy U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19, t. z. karanténa lebo žijete v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou, aj keď Vy ste zatiaľ negatívny.

Tu môžu nastať takéto prípady:

  1. prípad - klient je pozitivny a bude na karanténnej PNke nad karenčnú dobu napr. 15 dní, lebo bude mať napr. opakovane pozitívny covid test. Poisťovne v takomto prípade preplatia takúto PNku.
  2. prípad - klient nie je pozitívne testovaný ale je doma na karanténnej PNke, lebo žije v spoločnej domácnosti s pozitívne testovaným človekom. Aj keď splní karenčnú dobu napr. 15 dní karanténnej PNky, tak poisťovňa takúto PNku nepreplatí, lebo nebol pozitívne testovaný a nešlo o diagnózu U07.2.
  3. prípad -  klient je 4 dni doma na karanténnej PNke, kvôli pozitivite iného člena spoločnej domácnosti, má na 5. deň pozitívny test, dôjde k zmene diagnózy z U07.01 na U07.02 a bude vyliečený do konca povinnej 14-dňovej karantény. Tu vzniká rozdiel medzi jednotlivými poisťovňami, že niektoré rátajú karenčnú dobu od začiatku karanténnej PNky a niektoré poisťovne až od pozitívneho testu a zmeny diagnózy.

Teda v tomto príklade by pri 15 dňovej karenčnej dobe v lepších poisťovniach mal klient preplatenú celú 19-dňovú PNku, v horších by mu uznali len 14 dní a nič nepreplatili.

Ak ste sa aj vy ocitli v takejto nepredvídanej situácii a potrebujete zistiť, či vám poistovňa preplatí PNku, neváhajte sa na nás obrátiť. Naši experti z Financie.online vám radi ochotne poradia. 


Mohlo by vás zaujímať

Potreba havarijného poistenia je dôležitá aj počas pandémie

Potreba havarijného poistenia je dôležitá aj počas pandémie

Oplatí sa havarijné poistenie na jazdené vozidlo?

Oplatí sa havarijné poistenie na jazdené vozidlo?