Bývanie

Vývoj cien nehnuteľností v prvej polovici 2021

6. mája 2021

O nepretržitom raste cien nehnuteľností sa v spoločnosti debatuje už niekoľko rokov. V poslednom období bol rast cien nehnuteľností spôsobený najmä rastom ceny bytov. Takýto kontinuálny rast cien môžeme očakávať pravdepodobne dovtedy, kým dopyt po vlastnom bývaní prevýši výstavba nových bytových rezidencií či nájomných bytov. V roku 2021 však nastala menšia zmena v zaužívanom raste cien bytov a rodinných domov. 

🏡 Rast cien bytov a rodinných domov

Národná banka Slovenska vo svojom najnovšom analytickom komentári uvádza, že medzi kvartálne tempo rastu cien nehnuteľností na bývanie v 1. kvartáli 2021 zrýchlilo na 4,2%. Oproti minulému roku v rovnakom období je to nárast ceny bývania o 15,5%. Priemerná cena bývania vzrástla na začiatku roku 2021 o takmer 77 EUR/m² čím dosiahla úroveň 1930 EUR/m². 

Tabuľka 1. Ceny nehnuteľností v 1. štvrťroku 2021 v EUR/m²

Rast cien nehnuteľností bol v tomto období spôsobený najmä rastom cien rodinných domov a nie rastom cien bytov ako to bolo zvykom. Priemerná cena domov v 1. štvrťroku 2021 sa zvýšila o 102 EUR/m² na hodnotu 1471 EUR/m².Oproti údajom z konca roka 2020 je to nárast o 7,4% a medziročne ide o 16,4% zvýšenie cien. Na druhej strane rast cien bytov sa medzi kvartálne mierne spomalil na 2,5%. V súčasnosti je priemerná cena bytov na úrovni 2179 EUR/m². Najrýchlejšie rástli ceny 1-izbových a 4-izbových bytov.

Tabuľka 2. Vývoj cien vybraných nehnuteľností v EUR/m²

 

📈 Rast cien nehnuteľností v krajoch 

Medzi kvartálny rast cien nehnuteľností je podľa NBS na začiatku roka 2021 v regiónoch pomerne vyrovnaný. Najnižší nárast cien je evidovaný v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Naopak najrýchlejšie rástli ceny v Trenčianskom (5,7%) a Nitrianskom kraji (4,9%). Zaujímavosťou je, že ceny domov zaznamenali najvyšší nárast práve v Prešovskom kraji a to o 10,1% a ceny bytov najrýchlejšie vzrástli v Trenčianskom kraji o 6%.

Obrázok, na ktorom je mapa

Automaticky generovaný popis
Obrázok 1. Priemerné ceny nehnuteľností v krajoch SR vyjadrené v EUR/m²

 

🏘 Dostupnosť vlastného bývania

Čo sa týka dostupnosti bývania vyplývajúcej z analýzy NBS, tak výhľad do najbližšieho obdobia nie je vôbec priaznivý. Pokračujúci rast cien nehnuteľností spojený s kombináciou očakávaného pomalšieho rastu miezdspôsobí zhoršenie dostupnosti bývania vo všetkých krajoch. K tejto situácii neprispieva ani nízka ponuka bytových domov. Doteraz evidujeme počas roka 2021 v priemere o 10% nižšiu výstavbu ako v minulom roku. 

Rozostavaných bytov bolo na konci decembra najmenej od prvej polovice roku 2018. Dostupnosť bývania je relatívne najhoršia v Žilinskom a Košickom kraji, najlepšia naopak v Trenčianskom. Uvedené platí aj pri samostatnom pohľade na byty. Pokles nájomného na začiatku roku 2021 spomalil na -3,6 % medzikvartálne. Nájomné bývanie chápeme ako alternatívu k bývaniu vo vlastnom - čím je nájomné bývanie lacnejšie, tým vyššia je relatívna cena bývania v zakúpenej nehnuteľnosti. 

Podľa finančného analytika NBS Romana Vrbovského významný podiel súkromných úspor bude slúžiť ako podklad na investície, čo vo veľkej miere reprezentuje investovanie do nehnuteľností na bývanie. Dôsledkom takéhoto správania by mohol byť zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach.

⚠️ Samostatné bývanie je pre mnoho mladých ľudí čoraz väčší problém, s ktorým sa musia vysporiadať. Výdavky na bývanie môžu bez problémov predstavovať aj viac ako polovicu čistého príjmu mladého človeka. Je preto nesmierne dôležité nastaviť si minimálne mesačný finančný plán, v ktorom máte prehľad o svojich pravidelných výdavkoch. Dôležité je nespadnúť do nepredvídaných problémov a počítať s rezervou. 

S aplikáciou Financie.online to máte všetko pod palcom. Ak žiadate o úver na bývanie s partnerom, dohodnite sa najprv, kto bude dlžník a kto vlastník bytu/domu. V prípade, že si chcete zabezpečiť vaše prvé vlastné bývanie, kontaktujte našich expertov. Radi vám poradia, čo všetko je pri žiadosti o úver potrebné dokladovať.     

Zdroj: NBS

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok