Dôchodok

Zorientujte sa vo svojom dôchodku

22. februára 2020

Na Slovensku sa dôchodok skladá z 3 pilierov : 

I. Pilier = dôchodkové poistenie a priebežný dôchodkový systém 

                                   II. Pilier = starobné dôchodkové sporenie

                                   III. Pilier = doplnkové dôchodkové sporenie

Prvý a druhý pilier predstavujú základný systém dôchodkového poistenia. Prvý pilier je odvádzaný do sociálnej poisťovne vo výške 18% z vymeriavacieho základu. Druhý pilier nie je zákonom povinný a v prípade, že odvádzate časť aj sem, táto suma sa prerozdeľuje do sociálnej poisťovne ale aj do vybranej správcovskej spoločnosti starobného dôchodkového sporenia. Tretí pilier je dobrovoľný a vzťahujú sa naň daňové úľavy ako podpora štátu. Táto časť sa sporí z čistej mzdy a zamestnávateľ zvykne prispievať tiež rovnakou čiastkou k tejto sume. 

Prvý pilier je vyplácaný len zo sociálnej poisťovne a teda aj odvádzaná suma sa platí len sociálnej poisťovni. Jeho výška je odvodená z počtu odpracovaných rokov, celkovej dosiahnutej výšky zárobkov za celé pracovné obdobie a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Táto hodnota býva určovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v zbierke zákonov. Na nárok vyplácania dôchodku je potrebné dovŕšiť dôchodkový vek a odpracovať aspoň 15 rokov. 

Existujú dva druhy dôchodkového poistenia – starobné a invalidné. Starobné dôchodkové poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v období, keď už človek prestane pracovať a začne poberať dôchodok. Invalidné poistenie slúži na to, aby zabezpečilo jednotlivca, ak je jeho zdravotný čas dlhodobo limitujúci jeho pracovnej schopnosti. 

Povinné dôchodkové poistenie vzniká a v momente trvalého pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zaniká takisto rozviazaním trvalého pracovného pomeru. 

Väčší prehľad vo vašich osobných financiách, či už plánujete odchod na dôchodok alebo ste na dôchodku už dlhšie, vám zabezpečí appka Financie.online. Vďaka nej budete mať svoje peniaze pod kontrolou a prehľadne sa v nich zorientujete.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok