Garančný fond investícií

- fond slúžiaci na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok: prijatým obchodníkom scennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom scennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou ny vykonanie investičnej služby. V súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 EUR.

Mohlo by vás zaujímať