Pracovné miesto

- pozícia v zamestnaní, so špecifickými povinnosťami a odmenou.