Pracovný príjem

- je príjem zo zamestnania vrátane provízií.