Financie

Môže banka zamietnuť otvorenie bankového účtu?

27. novembra 2021

Zriadenie si bankového účtu na Slovensku je čoraz jednoduchšie, nielen pre domácich ale aj pre občanov Európskej únie, preto niet div že túto možnosť využívajú aj tí ktorí prichádzajú na Slovensko za prácou alebo štúdiom. Síce môžu mať pri zakladaní účtu isté komplikácie, či dlhšiu dobu čakania no aj napriek tomu dokážu získať bankový účet, čo sa nie vždy podarí všetkým Slovákom. Prečo je tomu tak, ktoré dokumenty si banky vyžadujú a aké kritéria musíte spĺňať? 

📂 Dokumenty potrebné pri zakladaní si slovenského účtu.

Ak chcete mať účet v slovenskej banke no nie ste občanom Slovenskej Republiky, stále sa Vám naskytne možnosť založiť si tento účet, pričom od Vás banka bude vyžadovať nasledujúcu dokumentáciu: 

Občan Českej republiky- predloženie občianskeho alebo cestovného preukazu, daňové identifikačné číslo

Občan s trvalým pobytom v Európskej únii- cestovný pas alebo doklad totožnosti, úradný doklad o trvalom pobyte, daňové identifikačné číslo

Občan inej krajiny- cestovný pas, doklad o trvalom pobyte vo forme identifikačnej karty s fotografiou resp. povolenie na prechodný/tolerovaný pobyt na území SR, úradný doklad potvrdzujúci vzťah k SR, daňové identifikačné číslo

📑 Založenie bankového účtu - je to možné aj online?

Časy kedy ste museli chodiť z banky do banky, čakať v dlhých radoch a pri zabudnutí si dokumentov opakovať celý tento vyčerpávajúci proces opäť sú našťastie minulosťou. Dnes si viete založiť bankové konto aj pohodlne cez internet. 

Ako Slovákovi Vám postačí občiansky preukaz a od cudzincoch budú banky požadovať, už okrem vyššie spomínaných dokumentov aj osobitné podmienky.

Banky ktoré neposkytujú možnosť založenia si účtu online budete v dnešnej dobe hľadať ťažko. Totižto banky sa prispôsobujú modernizácií a nasledujú potreby klientov, no vzniká tu iný problém v podobe širokého výberu, chaotických informácií a neprehľadnosti. My sme tak chceli uľahčiť prístup k informáciám ktoré ako jednotlivec máte mnoho a vytvorili sme pre Vás online.kalkulačky, kde sa Vám jednoducho a rýchlo vyselektujú jednotlivé produkty podľa Vašich preferencií.

Taktiež by sme Vám chceli dať do pozornosti našu aplikáciu Financie.online, dostupnú zadarmo pre IOS a Android, skrz ktorú si viete založiť nie len širokú škálu finančných produktov, ale aj sledovať si svoje ciele, ukladať zmluvy, komunikovať s našimi expertmi a omnoho viac

🤔 Dôvody zamietnutia zriadenia bankového účtu.

Banky, ako aj iné finančné inštitúcie, ktoré sa musia riadiť legislatívou, majú v istých prípadoch zviazané ruky. Zákony ako:

  • zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
  • AML zákon alebo 
  • zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách,

im nariaďujú pri akýchkoľvek podozreniach spojených s rizikovými alebo nezvyčajnými finančnými operáciami klientov, takéto účty zrušiť alebo im ani neumožniť si založiť bankový účet. Slovenská banka môže odmietnuť účet aj z nedodržania predpisov Európskej únie o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu. Taktiež tu vstupujú aj obchodné podmienky jednotlivých bánk proti ktorým nie je možné akokoľvek namietať. 

Napadli Vám ďalšie otázky? Skúste nájsť odpovede v sekcií FAQ, prípadne zanechajte vašu otázku v chate.

⚠️ Konkrétne prípady, kedy banky pristupujú k vypovedaniu zmluvy:

Tatra Banka: ,, Na základe obchodného rozhodnutia, no tieto skutočnosti sa dejú len v individuálnych prípadoch a po dôslednom zvážení konkrétnej situácie,“

VÚB Banka: „Zistenie, alebo nadobudnutie podozrenie, že by šlo o súvis s osobou alebo krajinou, voči ktorým je uvalené embargo alebo medzinárodné sankcie, či s daňovými únikmi.“

UniCredit Bank: ,,Pri zistení nezvyčajnej obchodnej operácie či nezachovávania zásad obozretného podnikania.”

Pozrite si prehľad o kreditných kartách.

📑 Odstúpenie, vypovedanie od zmluvy

Aj v tomto prípade ak banka nie je viazaná legislatívou, nastáva pravidlo individuality. Jednotlivé banky si na základe svojich vlastných obchodných podmienok stanovujú pravidlá a situácie, kedy môžu oni či samotný klient odstúpiť od zmluvy, preto neexistujú konkrétne kroky ktorými by ste sa mali riadiť. Avšak naši experti Vám odporúčajú si vždy dôkladne preštudovať obchodné podmienky konkrétnej banky, čím sa vyhnete možným komplikáciám. 

Ak si Však nie ste istý Vašou bankou, hľadáte viac informácií z oblasti financií a nechcete stratiť prehľad o dianí okolo Vás, tak v tom prípade nezabudnite odoberať náš newslatter a sledovať nás na Facebooku či Instagrame.

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok