Pôžičky

Novinky zo sveta hypoték a úverov pod vplyvom covid-19

22. apríla 2020

Radka

Momentálne sa situácia okolo covid-19 neustále vyvýja a je potrebné monitorovať ju. Aktuálne však Národná rada SR schválila odklad splátok úverov a hypoték až po dobu 9 mesiacov. K tomu sa zmenil aj limit bezkontaktných platieb. Poďme sa teda spolu pozrieť na zmeny finančnej situácie na Slovensku.

Aktuálne informácie o odklade splátok je však najlepšie vyhľadať priamo na stránkach banky, u ktorej ste si požičali. Ak máte nejasnosti alebo potrebujete poradiť, napíšte jednému z našich expertov prostredníctvom aplikácie Financie.online alebo na mail info@financie.online.

Zdroj : Vlastné spracovanie na základe štatistických údajov NBS

Vyššie zobrazený graf ukazuje priemerné hodnoty úrokovej sadzby za daný rok. Ako môžeme vidieť, úrokové sadzby od roku 2009 výrazne klesali až na aktuálnu priemernú hodnotu 1,07% pri úvere na bývanie s fixáciou od 1 do 5 rokov. Môžeme však vidieť, že čím sa fixácia úrokovej sadzby zvyšuje, rovnako s ňou sa zvyšuje aj hodnota úrokovej sadzby. 

Odklad splátok slúži na to, aby ste pri dočasnom výpadku príjmov nemuseli splácať splátky úveru. Pozor! Tieto splátky však budete musieť zaplatiť neskôr. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Ak viete splácať splátky aj v súčasnej situácii, nepotrebujete žiadať o odklad. Úver sa Vám totiž úročí aj počas doby odkladu. To znamená, že v budúcnosti zaplatíte úroky aj za obdobie odkladu, keďže máte stále požičané peniaze. Spôsob úhrady týchto úrokov s vami dohodnú po schválení odkladu splátok.[1]

O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas obdobia, keď sú vládou SR vyhlásené mimoriadne preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. O ukončení tohto obdobia Vám odporúčame informovať sa v banke alebo v spoločnosti, ktorá Vám poskytla úver.[2]

Obrázok, na ktorom je text, mapa

Automaticky generovaný popis

Vývoj sadzieb spotrebiteľských úverov sa za posledné desaťročie tiež prudko vyvíja. Z tabuľky môžeme zhodnotiť, že priemerná úroková sadzba sa dnes pohybuje okolo 10% pri spotrebiteľskom úvere s fixáciou od 1 do 5 rokov. Fixácia je nižšia ak prevyšuje dobu 5 rokov a zatiaľ najnižšia počas posledných 10 rokov. To však neplatí pri nižšej fixácii v období od 1 do 5 rokov, tá bola pred 2 – 3 rokmi ešte nižšia ale táto hodnota je stále pomerne priaznivá, čo vyplýva aj z nasledujúcej tabuľky.

Zdroj : Vlastné spracovanie na základe štatistických údajov NBS


[1] https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok

[2] https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok

© 2018 Financie.online SK s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Podmienky, vlastnosti, dostupnosť a záruky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na tejto webovej stránke nie sú odporúčaním na kúpu konkrétneho finančného produktu alebo finančnej služby. Bez osobnej konzultácie majú len informatívny charakter a sú platné len k dátumu aktualizácie. Všetky ochranné známky na tejto stránke sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Podmienky používania.

S cieľom zlepšiť naše služby a váš komfort, ukladáme súbory cookies vo vašom prehliadači. Oboznámte sa prosím s našimi zásadami ochrany osobných údajov.