Poistenie

Zmeny v sociálnom poistení, ktoré na nás čakajú v roku 2022

4. februára 2022

🏢Ústredie Sociálnej poisťovne nás na začiatku roka informovalo... 

Každý nový rok prináša celý rad zmien, noviniek a prekvapení, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Od 1. januára 2022 nastali v oblasti sociálneho poistenia viacero zmien. Vyššie dôchodky, nové vymeriavacie základy a odlišné dávky sú len zlomkom toho, s čím môžeme v novom roku rátať. Čo si pripravila Sociálna poisťovňa pre poistencov? 

Dôchodky sa v novom roku zvýšia 

Dôchodky rastú každý rok o určité percento, a ani v roku 2022 to nebude inak. Tentoraz sa zvýši o 1,3 % z mesačnej sumy. Zmena sa tak síce na výslednej sume odrazí, no vzhľadom na rast cien ju dôchodcovia s veľkou pravdepodobnosťou ani nepocítia. Ide o percentuálny medziročný nárast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov podľa Štatistického úradu SR v prvom polroku 2021.

O zvýšenie dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dostanú písomné rozhodnutie o zvýšení a prvý raz im bude vyplatený vyšší dôchodok vo výplatnom termíne januára 2022, a to aj v prípade, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022. 

Neviete ako najlepšie sporiť na dôchodok alebo sa len chcete uistiť či sporíte na dôchodok správne? Všetko a ešte viac sa dočítate na našom blogu Financie.online.

👴🏻Minimálny dôchodok sa nezmení, zostane rovnaký

Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2022 sa nemení. Dôchodky sa síce zvyšujú, no tento fakt neplatí pre poberateľov minimálnych dôchodkov. Tie zostávajú na rovnakej úrovni ako vlani. Ich výška sa odvíja od toho, koľko rokov poberateľ platil dôchodkové poistenie. Sociálna poisťovňa preto pripravila pre dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku. Taktiež si môžete vypočítať váš dôchodok cez našu chytrú dôchodkovú kalkulačku priamo na stránke Financie.online alebo cez ľahko a rýchlo stiahnuteľnú aplikáciu, ktorá je dostupná pre Android aj IOS zariadenia zadarmo.

📄Dobrá správa! S predkladaním dokladov o žití je koniec

Dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, môžu sa tešiť, keďže od nového roka budú mať o jednu starosť menej. Od januára 2022 nebudú musieť predkladať potvrdenie o žití. Sociálna poisťovňa si tieto informácie bude získavať sama. Veľmi podobne na tom budú aj dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí majú bydlisko na Slovensku. Potvrdenie o žití nebudú musieť predkladať každý štvrťrok, ale len raz ročne.

Zvýšenie nemocenských, materských, ošetrovných a tehotenských dávok

V roku 2022 sa bude meniť maximálna výška niektorých dávok. Presnejšie ide o :

  • Maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky sa zvyšuje zo 71,8028 € na 74,4987 €, tak maximálna výška nemocenského na deň predstavuje 40,974285 €.
  • Maximálne materské dosahuje hodnotu 55,874025 €. To znamená 1 676,30 € mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 1 732,10 € pri 31-dňovom mesiaci.
  • Maximálne ošetrovné v roku 2022 predstavuje hodnotu 40,974285 €. Sociálna poisťovňa ho vypláca najviac za 14 dní. Jeho hodnota tak môže byť maximálne 573,70 €. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, sa vyplatí mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské.
  • Tehotenské sa bude vyplácať v minimálnej dennej výške 7,44987 €, čo pri 30-dňovom mesiaci predstavuje mesačnú sumu 223,50 € alebo 231 € (pri 31-dňovom mesiaci), a v maximálnej dennej výške 11,174805 €, čo predstavuje mesačnú sumu 335,30 € (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 346,50 € (pri 31-dňovom mesiaci).

Uvedené maximálne sumy dávok platia v prípadoch, ak dôvod na poskytnutie dávky (dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania, začiatok poberania materského alebo tehotenského) vznikne v roku 2022.

☝️Zvýšia sa aj úrazové dávky, a to až o 1,6%

Od januára treba rátať aj so zvyšovaním úrazových dávok. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %, ako aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude v roku 2022 predstavovať 59 651,70 €. Rovnaká bude aj maximálna výška jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2022 predstavovať 29 826,30 €. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2022 bude vo výške 2 983,50 €. Na hodnotu 2 983,50 € vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Zvýšenie povinných príspevkov do II. piliera 

Ak si sporíte v II. Pilieri, táto zmena vás poteší, keďže od roku 2022 si budete môcť nasporiť viac. Povinné príspevky sa zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu. Poľa sociálnej poistení tieto príspevky by sa mali následne každým rokom zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024.

Sporitelia sa však nemusia báť, že by odvádzali na dôchodok príliš veľa. Príspevky do II. piliera sa síce zvyšujú, no na druhej strane sa im znížia odvody do I. piliera, a to presne o 0,25 %. Sociálna poisťovňa informovala, že v roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera. 

Ak by ste si chceli poradiť ohľadom ako sporiť alebo aké sporiace účty existujú, neváhajte a využite bezplatnú konzultáciu s našimi finančnými expertmi alebo si prečítajte náš článok o tom, ako pravdepodobne strácate peniaze vo vašom sporení.

✅Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2022 vo výške 508,90 €.

Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v 2. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z 1. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 508,90 €, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v 2. pilieri jednorazovo.

🤸Z profesionálnych športovcov sa stanú zamestnanci

Od 1. januára 2022 sa profesionálni športovci na účely sociálneho poistenia stanú zamestnancami. Využívať na to budú zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť takéhoto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Zdroj: Sociálna Poisťovňa

Potrebujete poradiť?


Nasledujúci článok