Poistenie

Táto poisťovňa ako prvá na Slovensku kryje komplikácie po očkovaní proti koronavírusu

27. apríla 2021

Radka

Uniqa od apríla 2021 začína poskytovať poistenie vedľajších účinkov vakcíny po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Toto poistenie kryje možné vedľajšie účinky, komplikácie alebo aj prípadnú neúčinnosť vakcinácie. Poisťovňa Uniqa je zatiaľ na Slovensku prvou poisťovňou, ktorá zaviedla toto poistenie. O tom, či vaša zdravotná poisťovňa kryje náklady spojené s testovaním či ochorením na COVID-19, kliknite tu

Aké riziká poistenie kryje? 

Nové poistenie je v ponuke od apríla 2021. V kolektívnych zmluvách ho bude možné uzavrieť buď ako ďalšie pripoistenie v rámci existujúcich hromadných poistení, alebo ako novú zmluvu. Primárne je určené pre firmy s 50 a viac zamestnancami, uzatvára sa na jeden rok a poistení sú všetci zamestnanci poistníka. Osoby, ktoré sa očkovania nemôžu zúčastniť, je možné z hromadnej zmluvy vybrať a oznámiť to UNIQA poisťovni.

Poisťovňa Uniqa vo svojom poistení pre firmy ponúka odškodné za hospitalizáciu či nakazenie sa koronavírusom po očkovaní. Poistenie poskytuje krytie pre prejavy vedľajších účinkov vakcíny, ako aj pre prípad neúčinnosti očkovania. Je to však podmienené nevyhnutnou hospitalizáciou. Poistenec má nárok na poistné krytie vtedy, ak dôjde k prejavom vedľajších účinkov a nevyhnutnej hospitalizácii aspoň na dva dni, no najneskôr do 30 dní od očkovania. 

Klient má takisto nárok na odškodné, ak sa uňho preukáže neúčinnosť vakcíny. To znamená, že ak ochorie na koronavírus do 90 dní od podania poslednej dávky vakcíny, a ak je súčasne nutná minimálne dvojdňová hospitalizácia pacienta. 

Pre prípad, že ste sa ocitli na PNke kvôli ochoreniu na COVID-19, prečítajte si tento článok. Poisťovne majú rôzne varianty plnenia, najčastejšia varianta preplatenia PNky je, že PN musí byť dlhšia ako 29 dní a vtedy zaplatia poisťovne PNku buď od 29. dňa alebo niektoré aj spätne, od prvého dňa PN.

Aká je výška poistného? 

Poistné sumy sú stanovené v oboch prípadoch paušálne. Pre hospitalizáciu v dĺžke 2 – 4 dni ide o sumu 2 000 eur, pre hospitalizáciu v dĺžke 5 dní a viac je to suma 4 000 eur. Poistenie zároveň kryje aj prípadné úmrtie, a to tak v súvislosti s ochorením na COVID-19 alebo s komplikáciami s ním spojenými (napríklad embóliou či zlyhaním pľúc) v súvislosti s očkovaním, alebo z akejkoľvek inej príčiny. 

Poistenie Uniqa 

  • Novinka od apríla 2021
  • Pre firmy s min.50 zamestnancami
  • Poistenie na 1 rok
  • Možnosť pripoistenia k súčasnému poisteniu/ prípadne nové poistenie 

Podmienky poistenia 

Pre tento typ poistenia neplatí žiadna čakacia doba a nie je obmedzená ani jeho územná platnosť. Znamená to, že klient poisťovne Uniqa má nárok na plnenie v rámci podmienok poistenia prakticky okamžite po ukončení likvidácie poistnej udalosti a platí aj v prípadoch, ak sa nežiaduce účinky očkovania alebo neúčinnosť vakcíny prejavia v zahraničí. 

Pre nahlásenie poistnej udalosti poistencovi stačí lekárska správa, v ktorej je informácia o diagnóze a dĺžke pobytu v nemocnici. V prípade smrti sa dokladá nárok úmrtným listom. Vstupný vek do poistenia je 15 rokov, pri dosiahnutí veku 70 rokov sa poistenie končí. 

Poistné krytie 

Poistenie Uniqa platí pre všetky vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkuje, a ktoré boli schválené príslušným lokálnym úradom, ktorým je Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL), alebo európskym orgánom, ktorým je Európska lieková asociácia (EMA). Aktuálne sa na Slovensku očkuje vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Schválená však už je napríklad aj vakcína Johnson & Johnsona v nasledujúcich dňoch, respektíve týždňoch, dôjde k definitívnemu rozhodnutiu aj v prípade očkovania vakcínou Sputnik V.

 Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19, ktorý spôsobil pandémiu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti i jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. 

Štatistiky očkovania na Slovensku 

  • 1.dávku očkovania proti Covid-19 má za sebou viac ako milión obyvateľov
  • 2.dávku dostala približne polovica
  • Pre dosiahnutie aspoň 60% zaočkovaných je potrebné podať ešte aspoň 2,3 dávok vakcíny
  • Na COVID-19 na Slovensku zatiaľ zomrelo 11 405 ľudí

 

 

 


Mohlo by vás zaujímať

Potreba havarijného poistenia je dôležitá aj počas pandémie

Potreba havarijného poistenia je dôležitá aj počas pandémie

Oplatí sa havarijné poistenie na jazdené vozidlo?

Oplatí sa havarijné poistenie na jazdené vozidlo?